Dönüşüm Tabloları 

Ölçü Birimi Değişim Faktörü

 

Yüzde

 

Milyonda Bir

 

Milyarda Bir

 

Trilyonda Bir

 

0,001%

 

10 ppm

 

-

 

-

 

0,0001%

 

1 ppm

 

1.000 ppb

 

1.000.000 ppt

 

0,00001%

 

0,1 ppm

 

100 ppb

 

100.000 ppt

 

0,000001%

 

0,01 ppm

 

10 ppb

 

10.000 ppt

 

-

 

0,001 ppm

 

1 ppb

 

1.000 ppt

 

-

 

0,0001 ppm

 

0,1 ppb

 

100 ppt

 

-

 

-

 

0,01 ppb

 

10 ppt

 

-

 

-

 

0,001 ppb

 

1 ppt

 

Sıcaklık Değişim Formülü

 

 

 Fahrenheit

 

Celsius

 

Kelvin

 

Fahrenheit (F)

F

 

(F-32) x 5/9

 

(F - 32) x 5/9 + 273,15

 

Celsius (C or  o)

 

(C x 9/5) + 32

 

C

 

C + 237,15

 

Kelvin (K)

 

(K - 273,15) x 9/5 + 32

 

K - 237,15

 

K


Ağırlık Dönüşüm Tablosu

 

 

g

 

kg

 

M.Ton

 

grain

 

oz

 

lb

 

g

 

1

 

0,001

 

1 x10-6

 

15,43

 

0,03527

 

0,00220

 

kg

 

1000

 

1

 

0,001

 

1,54 x 104

 

35,27

 

2,205

 

M. Ton

 

1 x 106

 

1000

 

1

 

1,54 x 107

 

3,53 x 104

 

2205

 

grain

 

6,48 x10-2

 

6,48 x10-5

 

6,48 x10-8

 

1

 

2,29 x10-3

 

1,43 x10-4

 

oz

 

28,35

 

0,02835

 

2,83 x10-5

 

437,50

 

1

 

0,06250

 

lb

 

453,6

 

0,4356

 

4,54 x 104

 

7000

 

16

 

1

 

**Sol sütunda gösterilen bir birimden dönüştürmek için, istenen birime ait sütundaki listelenen faktör ile çarpın.

Hacim Dönüşüm Tablosu

 

 

 

cm3

 

litre

 

m3

 

ft3

 

fl oz

 

gal

 

cm3

 

1

 

0,001

 

1 x10-6

 

3,53 x10-5

 

0,03381

 

2,64 x10-4

 

litre

 

1000

 

1

 

0,001

 

0,03532

 

33,81

 

0,2642

 

m3

 

1 x 106

 

1000

 

1

 

33,51

 

3,38 x 104

 

264,2

 

ft3

 

2,83 x 104

 

28,32

 

0,02832

 

1

 

957,5

 

7,481

 

fl oz

 

29,57

 

0,02957

 

2,96 x10-5

 

0,00104

 

1

 

0,00781

 

gal

 

3785

 

3,786

 

0,00379

 

0,1337

 

128

 

1


 

**Sol sütunda gösterilen bir birimden dönüştürmek için, istenen birime ait sütundaki listelenen faktör ile çarpın.