TEHLİKE SEMBOLLERİ

AB GHS Tehlike Piktogramlarına göre tehlike sembolleri

 AB GHS YÖNETMELİĞİ 

 Örnek Tehlike Sınıfı / KategorisiUyarı Tehlike İşareti

Patlayıcılar, Bölüm 1.1-1.3

Patlayıcılar, Bölüm 1.4

 Tehlike Uyarısı

 

Yanıcı Sıvılar, Bölüm 1,2

Yanıcı Sıvılar, Bölüm 3

Tehlike Uyarısı

 

Oksitleyici Sıvılar, Bölüm 1,2

Oksitleyici Sıvılar, Bölüm  3

Tehlike Uyarısı

 

Basınçlı gazlar,

Sıkıştırılmış gazlar

Uyarı

 

Cilt tahrişi, Bölüm 1A, 1B, 1C

Metaller için aşındırıcı, Bölüm 1

Tehlike Uyarısı

 

 Akut Toksisite, Bölüm 1, 2, 3

Tehlike

 

Akut Toksisite, Bölüm 4

Cilt Tahrişi, Bölüm 2

 Uyarı

 

Kanserojen, cat. 1A, 1B

Kanserojen cat. 2

Tehlike Uyarısı 

 

 Sucul çevre için tehlikeli, Bölüm 1

Uyarı

 

Sucul çevre için tehlikeli, Bölüm 1

 Tehlike 

 Uyarı Piktogramı

Bulunmamaktadır

 

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Preparatlar Direktifine göre tehlike sembolleri

 Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Preparatlar Direktifi

 Tehlike GöstergesiReferans Harfi Sembol

 Patlayıcı

 

Çok Kolay Alevlenir

Kolay Alevlenir

F+

F

 

 Oksitleyici 


O

 

Aşındırıcı 

C

 

Çok Toksik

Toksik

T+

T

 

 Zararlı

Tahriş Edici

Xn

Xi

 

Çevreye Zararli

 N