GHS ETİKETLEME

Mevcut AB sistemi ile karşılaştırıldığında en dikkat çekici değişiklik piktogramlardır (eskiden tehlike sembolleri idi). GHS piktogramlarının çoğunun eski sistemde bir eşdeğeri var, fakat GHS 04, GHS 07 ve GHS 08 tamamen yeni.

GHS sistemi 16 fiziksel, 10 sağlık ve 3 çevresel tehlike sınıfı üzerine kurulmuştur ve aşağıdaki iletişim öğelerinden oluşur:

 Açıklama

Tehlike Sınıfı / Kategorisi

Piktogram

Patlayıcı Bomba

GHS01

Kararsız Patlaycılar; Patlayıcı kısımları 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Kendiliğinden reaksiyona giren maddeler ve karışımlar, Tip A,B

Organik Peroksitler, Tip A,B

Alev

GHS02

Yanıcı gazlar, kategori 1

Yanıcı aerosoller, kategoriler 1, 2

Yanıcı sıvılar, kategoriler 1, 2, 3

Yanıcı katılar, kategoriler 1, 2

Kendiliğinden reaksiyona giren maddeler ve karışımlar, Tip B,C,D,E,F

Piroforik Sıvılar, kategori 1

Piroforik Katılar, kategori 1

Kendiliğinden reaksiyona giren maddeler ve karışımlar, Kategori 1,2

Su ile temas ettiğinde yanıcı gazları veren maddeler ve karışımlar, kategori 1, 2, 3

Organik Peroksitler, Tip B,C,D,E,F

Çember Üzerinde Alev

GHS03

Oksitleyici Gazlar, Kategori  1

Oksitleyici Sıvılar, Kategori 1,2,3

Gaz Tüpü

GHS04

Basınç altındaki gazlar:

-Sıkıştırılmış gazlar

-Sıvılaştırılmış gazlar

-Soğutmalı sıvılaştırılmış gazlar

-Çözünmüş gazlar

Korozyon

GHS05

Metaller için aşındırıcı, kategori 1

Cilt korozyonu, kategori 1A, 1B, 1C

Ciddi göz hasarı, kategori 1 

Kuru Kafa Ve Kırık Kemikler

GHS06

Akut toksisite (oral, dermal, inhalasyon), kategoriler 1,2,3

Ünlem İşareti

GHS07

Akut toksisite (oral, dermal, inhalasyon), kategori 4

Cilt tahrişi, kategori 2

Göz tahrişi, kategori 2

Cilt Hassaslaştırma, kategori 1

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma, kategori 3

 

Sağlık Tehlikesi

GHS08

Solunum yollarında duyarlılaşma, kategori 1

Germ hücresi mutajenezi, kategoriler 1A,1B,2

Kanserojenlik, kategoriler 1A, 1B, 2

Üreme toksisitesi, kategoriler 1A, 1B, 2

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma, kategoriler 1,2

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tekrarlayıcı maruz kalma, kategoriler 1,2

Soluma tehlikesi, kategori 1 

Çevre

GHS09

Su ortamı için tehlikeli - Akut tehlike, kategori  1

Kronik tehlike, kategoriler  1,2